Archeologická lokalita Chotěbuz se řadí mezi jednu z nejvýznamnějších pravěkých a středověkých památek Těšínského Slezska a nachází se v obci Chotěbuz-Podobora. Rozsáhlý archeopark se rozprostírá na místě starodávného slovanského hradiště. Archeopark je rekonstrukcí slovanského sídliště a to z období od poloviny 8. století až do 11. století.

Mezi nejzajímavější archeologické nálezy můžeme řadit např. výbavu jízdních bojovníků (udidlo, ostruhy), či zbraně svědčící o násilném zániku hradiska, např. sekery, hroty šípů, nože. Z množství nálezů se také dochovalo mnoho běžných předmětů jako např. kosa, nůžky, vědérko apod. Jistě Vás již na první pohled zaujme i známé železné pouto, které se používalo při obchodu s otroky. Rekonstruované raně středověké hradiště seznamuje návštěvníky s všedním životem v době dávno minulé.

V archeoparku stále ještě probíhá archeologický výzkum, tudíž se tu nelze pohybovat samostatně bez průvodce.
V současné době je dokončená rekonstrukce čelní komorové hradby, palisáda obklopující celou akropoli, halová stavba, tři obytné objekty a také zajímavá vstupní brána s věží a mostem.

 

Otevírací doba

Květen – Červen
pondělí – pátek zavřeno
sobota – neděle 09:00 – 17:00
Červenec – Srpen
pondělí zavřeno
úterý – neděle 09:00 – 17:00
Září – Říjen
pondělí – pátek zavřeno
sobota – neděle 09:00 – 17:00
Poznámka: O víkendech vstup každou celou hodinu, prohlídka s průvodcem. Poslední v 16 hodin.

Vstupné:
Cena:                            50 Kč
Snížená cena:              25 Kč
Rodinné vstupné:       100 Kč