Kotulova dřevěnka

Kotulova dřevěnka patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku a je jednou z poboček Muzea Těšínska. Byla postavena v roce 1781. Je posledním dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Unikátní objekt obklopený zelení stojí v moderní zástavbě, kde působí jako tichý návrat do starých časů.

Expozice bydlení prezentuje vybavení interiéru a způsob života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska. Pro tuto dobu bylo charakteristické tzv. kovozemědělské hospodaření. Od počátku 19. století se v okolí rozvíjel hornický průmysl. Chalupníci však dále pěstovali obilí, brambory, zeleninu, chovali krávy, prasata, králíky, slepice a třeba i včely. Proto tu najdeme nářadí na zpracování mléka, včelařské potřeby a mnohé další. Interiéry dřevěnky doplňuje řada keramických výrobků z místních bludovických hrnčířských dílen, typických bílou polevou a barevným květinovým dekorem.

Vstupné:

Děti do 6 let                            zdarma
Děti (6–15 let), studenti       25 Kč
Důchodci                                 25 Kč
Dospělí                                     50 Kč
Rodinné (2+2)                        100 Kč
Foto, video                               30 Kč

 

Více informací

Napsat komentář