Římskokatolický kostel Narození Panny Marie přezdívaný také jako: „Slezské Hradčany“

 

Kulturní památka

Farní kostel Narození Panny Marie se schodištěm a čtyřmi sochami je zapsán na státním seznamu kulturních památek. Jedná se o monumentální pseudogotickou trojlodní stavbu s transeptem a dvouvěžím v průčelí z let 1903 – 1906 s původním gotickým presbytářem z roku 1466. Jde o jednu ze slohově nejčistších novogotických stavebních úprav v kraji a výraznou pohledovou domninantu celého okolí. V interiéru se uplatňují křížové klenby, sloupy nesoucí klenbu hlavní lodi a boční tribuny, jejichž poprsně kryjí slepé arkády s lomenými oblouky. Presbytář z dřívějšího klášterního kostela je nevelký, vysoký, praoúhlý prostor bez oken, s křížovou klenbou se svorníkem a závěrou tvořeným čtyřmi kápěmi.

Ke kostelu na pahorku vede ze Starého náměstí široké boční schodiště, po jehož stranách jsou umístěny čtyři sochy a uprostřed podesty kříž s korpusem Krista. V dolní části proti sobě sv. Benedikt a sv. Josef, v horní sv. Hedvika a sv. Jan Nepomucký. Sochy vznikly zřejmě ve stejné dílně, po dvojicích na zakázku v letech 1863 a 1871.

Kříž s Kristem

kříž s Kristem

Socha sv. Josefa, pěstouna Páně

Kvalitní dílenská práce z roku 1863. Na nízkém hranolovém soklu s datací je umístěn asi 2 m vysoký podstavec, který má boční volutová křídla s reliéfní větévkou květů a na čelní straně v rokajovém rámu motiv hořícího srdce a kříže. Na tomto podstavci je osazena socha světce v životní velikosti: prostovlasý vousatý muž  v dlouhém řasnatém rouchu drží v pravé ruce květ lilie, na levé ruce Ježíška, k němuž sklání pootočenou hlavu.

Socha sv. Benedikta, patrona Evropy

sv. Benedikt

Kvalitní dílenská práce z roku 1863. Na stejně utvářeném soklu a podstavci jako u prozěší sochy je osazena figura v životní velikosti: prostovlasý vousatý muž oděný v mnišském šatě pozvedá hlavu k nebi, levou ruku má položenou na hrudi, pravou přidržuje k boku přitisknutou rozevřenou knihu.

Socha sv. Heviky, patronky Ostravsko-opavské diecéze

Kvalitní dílenská práce z roku 1871. Socha světice v životní velikosti na obdobně tvarovaném soklu a podstavci. Podstavec má však na čelní straně reliéfní motiv hořícího srdce a v rámu ze dvou zkřížených ratolestí. Vlastní socha je komponována jako volně stojící postava ženy oděné v plášť, který si přidržuje oběma rukama. Hlavu s korunou kněžny otáčí doleva ke kostelu, stejně jako celé tělo s nakročenou pravou nohou.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Kvalitní dílenská práce z roku 1871. Na stejném soklu a podstavci jako protější socha je umístěna socha prostovlasého světce v tradičním kněžském rouchu. Pokleká a stáčí celé tělo vpravo ke kostelu. Pravou rukou drží na hrudi kříž, levou přidržuje k tělu rozevřenou knihu.